Boodschap bij ZA. 13 mei

13 mei, is de Heiligendag van Sint Servatius.

De eerste bisschop, van ons bisdom.

In het jaar 2025 is er in de hoofdstad Maastricht, weer de 7-jaarlijkse Heiligdomsvaart.

Kapelaan Roger Maenen.

loader