Boodschap Mgr. Smeets op Aswoensdag

De bisschop heeft een Aswoensdagbrief geschreven. Toen hij dit voorbereidde, was nog niet duidelijk hoe de situatie in Oekraïne zich precies zou ontwikkelen.

Het is helder dat de oproep van paus Franciscus, om op Aswoensdag in vasten en gebed extra aandacht voor de situatie in Oekraïne te vragen, van harte door hem wordt onderschreven.

Om deze persoonlijke brief te lezen < klik hier >

loader