Boodschap op Aswoensdag

Gemaakt, van Palmtakjes vanuit 2022. “ Gedenk Mens, dat Ge Stof zijt; en tot Stof zult Wederkeren “

loader