Boodschap op DI. 10 augustus

Vandaag de dag, van de heilige diaken Laurentius.
De kerk boven zijn vroegchristelijke graf is 1 van de 7 pelgrimskerken in Roem (‘buiten de muren’). Door haar ligging -naast het grote stadskerkhof ‘Campo Verano’ is het 1 van de meest gebruikte uitvaartkerken. In de eerste eeuwen van het christendom, werd het geloof in Jezus binnen het openbare leven door de keizer en de Romeinse Staat verboden. Laurentius wilde vanuit het Evangelie als diaken zorgen voor de armsten.
Toen hij bij een arrestatie het bevel kreeg van de overheid: “toen ons, de schatten van jullie kerk” gaf hij geen materiële spullen, maar bracht de armste bewoners van de parochie bij de gezagsdragers. Dit werd beschouwd als een provovatie, en Laurentius stierf als martelaar. Zijn daad, is 1 van de oudst bewaarde christelijke verhalen. Een latere keizer, Constantijn, maakte een begin met de bouw van zijn gedachteniskerk. Het bisdom Rotterdam heeft Laurentius als beschermpatroon. In Limburg zijn ook enkele Laurentius-kerken. Deze kennen een oude historie.

Kapelaan Roger Maenen.

loader