Boodschap op DI. 11 januari

Als oudste deelneemster aan de Kribkesroute, heeft Marie Philipsen-Crommentuijn (93jaar) een Eervolle vermelding ontvangen.

Ieder week, bidt Marie in de kerk ook mee met de Rozenkrans in de ‘herberg’ van de Dagkapel.

En bij de H. Mis in de grote kerk. Ook alle terugliggende weken, dat daar de Kerststal heeft gestaan – die nu door de kerkhofploeg weer wordt opgeborgen. En als het Dameskoor zingt, is Marie ook daar present. En presenteert geregeld een gedicht, of ludieke tekst. Niet zelden, helemaal uit haar hoofd. Ook dit alles, verdient een Eervolle Vermelding !

Kapelaan Roger Maenen.

loader