Boodschap op DI. 12 oktober

‘Ons’ An is vanmorgenvroeg bij basisschool ‘den Doelhof’ met een mooie bos bloemen gehuldigd, omdat ze al 45 jaar elke week Klaar staat, zodat de Meijelse schoolkinderen veilig Over kunnen steken. Hiermee is tegelijk een “mysterie” opgelost, nl. de regelmatig terugkerende vraag hoe lang dat ze dat nu eigenlijk al precies doet. Zonder verstek te laten gaan.

Kapelaan Roger Maenen.

loader