Boodschap op DI. 13 juli

Intussen, in de kerktoren … “werk in uitvoering ”        ( foto’s: Piet Schers )

Kapelaan Roger Maenen.

loader