Boodschap op DI. 15 maart

100 jaar, van Grondwetsherzieningen:

1922: actief Kiesrecht, voor mannen en vrouwen.

1963: Kiesgerechtigde leeftijd wordt verlaagd, van 23 naar 21 jaar.

1972: Kiesgerechtigde leeftijd opnieuw verlaagd, tot 18 jaar.

Kapelaan Roger Maenen.

loader