Boodschap op DI. 17 augustus

Het vaste kerkelijk zangkoor van de buurparochie Ospel, is zondag j.l. na de Hoogmis helaas opgeheven.

Als gelegenheidsgezelschap BENO -voor Budel, Eind, Nederweert en Ospel samen- zijn ze wel nog te vragen. Uitgerekend bij de laatste officiële zang, ontbrak één vaste zanger die notabene na de repetitie voor deze slotmis ongelukkig viel met zijn fiets. Door pastoor André Koumans werd hij in het ziekenhuis bezocht.

Kapelaan Roger Maenen.

loader