Boodschap op DI. 23 mei

Het park bij Mariaoord Ommel is helemaal gerestaureerd.

Bij de Ommel-bedevaart van de parochie Meijel op maandag 1 mei, werd aansluitend aan de H. Mis een rondleiding en uitleg aangeboden.

Afgelopen zondag is het in aanwezigheid van mgr. Gerard de Korte met een Processie en bisschoppelijke Inzegening officieel in gebruik genomen.

Kapelaan Roger Maenen.

loader