Boodschap op DI. 29 maart

Pastoor van der Horst heeft als kannunik vrijdag j.l. in Roermond meegebeden bij het Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria van de mensheid, en m.n. Oekraïne en Rusland. Ook kapelaan Houben was aanwezig.

Kapelaan Roger Maenen.

loader