Boodschap op DI. 5 april

Volgende week is in de kerk, de ‘Goede Week’.

De ‘Goede Doelenweek’ wordt voor dit jaar in Meijel, ook in de week van 11-15 april gehouden.

Een bijzondere, en passende samenkomst van omstandigheden.

Kapelaan Roger Maenen.

loader