Boodschap op DO. 23 september

23 september, in 1968, was de sterfdag van de H. Pater Pio.

Een belangrijke priester en voorspreker voor onze tijd.

In Sevenum, komt elke 2de donderdag van de maand een regionale Pater Pio-gebedsgroep samen voor de H. Mis, Rozenkrans, Aanbidding en vaste gebeden.

Kapelaan Roger Maenen.

loader