Boodschap op DO. 3 februari

Tijdens de Maria Licht-mis, bidt een priester een wijdingsgebed voor alle kaarsen die in een kalenderjaar door mensen worden aangestoken bij Maria.

De dag erna is met 2 lange kaarsen de speciale, persoonlijke Blasius-zegen.

In Nederland ook gebeden en gegeven in de H. Mis van het weekend erna.

Kapelaan Roger Maenen

loader