Boodschap op DO. 3 juni

Deze donderdag, is het Sacramentsdag.

In onze buurlanden Duitsland en België nog steeds, op donderdag gevierd.

In Nederland vanwege praktische redenen, in het directe weekend erna.

Kapelaan Roger Maenen.

loader