Boodschap op DO. 8 december

8 december. Dag van de Titelnaam,  die Maria aan Bernadette in Lourdes bevestigde.

Beschermdag, van het bisdom Roermond. In 2018 werd op deze dag, mgr. Harrie Smeets tot bisschop gewijd.

Kapelaan Roger Maenen.

loader