Boodschap op DO. 9 maart

Op deze 9e maart, is de Heiligendag van Dominicus Savio.

Hij was de belangrijkste leerling van Don Bosco. Beschermpatroon, van de jeugd.

In de dagkapel van Meijel staat een beeld van hun beiden, samen. Gekregen door de parochie via de ouders van Floris Hölscher, de schoonouders van Joke Hölscher-Doensen.

Kapelaan Roger Maenen.

loader