Boodschap op MA. 14 juni

Vandaag 14 juni is de dag van de Heilige Lidwina, van Schiedam. Bijzondere gebedspatroon, voor mensen die te maken krijgen met een periode van ziekbed.

Bidden we tot haar, voor onze bisschop Harrie Smeets die getroffen is door een herseninfarct. En de komende 3 maanden rust zal moeten nemen, en zijn taak niet kan uitoefenen. Mgr. Smeets werd hierdoor getroffen, de dag voor de wijding van de nieuwe priesters.

14 juni in 2003, was de dag van mijn priesterwijding -18 jaar geleden – door mgr. Frans Wiertz. Denken we ook, aan hem.

Kapelaan Roger Maenen.

loader