Boodschap op MA. 16 augustus

Gisteren op het hoogfeest van Maria-ten-Hemelopneming, was de H. Mis in Meijel buiten, bij het kerkhof.
In de middag, hebben een 20tal leden van de KBO om 14.00 uur de Passiespelen in Tegelen bezocht.
Ook daar was ‘s morgens in het park de H. Mis buiten geweest, ter ere van deze speciale Mariadag. En in die viering heeft de oud-voorzitter van de Passiespelen, dhr. Wim Beurskens, de hoge pauselijke onderscheiding van Sint-Sylvester gekregen. Vanwege de verdiensten op het raakvlak tussen maatschappij, cultuur en kerk. Een toekenning, die niet vaak wordt verleend.

Kapelaan Roger Maenen.

loader