Boodschap op MA. 3 okt.

Morgen, 4 oktober, was 30 jaar geleden in 1992 de vliegtuigramp bij de Bijlmer.

Het gedenkmonument daar heet: ‘De Boom die alles zag’ …

Kapelaan Roger Maenen.     

loader