Boodschap op MA. 31 mei

De laatste dag  van de Mei-maand is de gedachtenis, dat de zwangere Maria haar nicht Elisabeth -die Johannes de Doper verwacht- gaat bezoeken en langere tijd voor haar gaat zorgen.

Elisabeth begroet haar, met de bekende woorden uit het ‘Wees Gegroet’ :

“Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend, is de vrucht van uw schoot”.

Kapelaan Roger Maenen.

 

loader