Boodschap op MA. 24 oktober

Jac. Neessen, is vandaag 80 jaar geworden. En treedt toe tot het groepje van de tachtigers.

Omdat hij niet graag in het Middelpunt staat, én omdat hij geen gebruik maakt van computer de nu volgende mededeling:

Degene die als eerste -na het verschijnen van dit bericht op de weblog- aan Jac. persoonlijk duidelijk maakt, dat hij op de parochiesite staat, ontvangt een leuke Attentie.

Van de redactie.

loader