Boodschap op MA. 7 juni

Op de oorspronkelijke Sacramentsdag, vorige donderdag 3 juni, hebben alle Nederlandse Bisschoppen samen een Uitnodiging ontvangen van Paus Franciscus voor gezamenlijke gesprekken in het Vaticaan over de kerk in Nederland. Dit zgn. ‘Ad Limina’ bezoek is vastgelegd voor 31 t/m 5 februari 2022. De laatste keer, is in 2013 geweest.

Kapelaan Roger Maenen.

loader