Boodschap op MA. 9 januari

Vandaag voor de kerk in Nederland, de Gedenkdag van de Doop van de Heer.

In de huidige tijd, vormt dit de Afsluiting van de Kerst-tijd. Eerder ging deze door tot aan de 40e dag, 2 februari, Maria Lichtmis.

Kapelaan Roger Maenen

loader