Boodschap op Maria-ten-Hemelopneming

15 augustus, de echte en belangrijkste Mariadag van het jaar.

In Duitsland (bijv. Beieren), België, Polen en vooral Frankrijk vandaag als verplichte vrije dag nog gevierd.

Bekend vanwege de Kruudwisj-zegening. En onder de naam: “Half-Oogst”.

Over 6 weken is in Meijel de “Grote Oogst”dankviering. Op deze foto, worden daarvoor door Harrie van Kol (op de tractor), en Jan Rooijakkers (oppe fiets) het droge rogge en haver op de platte kar al binnengebracht.

Op die datum valt dan ook dus, precies vanaf nu, de Zeswekendienst van David Schers…

Kapelaan Roger Maenen.          

loader