Boodschap op VR. 10 juni

Zaterdagmorgen 11 juni, is in de jaarlijkse Priesterwijdingsdag (weekend, na Pinksteren).

Miguel Estrada (31jr), geboren in El Salvador wordt gewijd en gaat als kapelaan werken in de parochiefederatie Roermond-Oost.

Afgelopen jaar zijn voor het bisdom Roermond ook 4 Indiase priesters gewijd, in hun thuisland.

Vandaag was in Maastricht-Scharn, daarnaast de Uitvaart van de oudstlevende priester uit het bisdom: em.pastoor Frans Lemmens, 96 jaar geworden; waarvan 71 jaren priester.

Kapelaan Roger Maenen.                                                            

loader