Boodschap op VR. 13 augustus

Vrijdag, de 13de. In de augustusmaand worden van oudsher bloeiende kruiden in de velden en bermen gezocht, geplukt, en voor de winter gedroogd en bewaard. Voor gezondheid en natuurlijke kracht die in de Schepping aanwezig is, naar lichaam en geest. Voor mens, en dier.

In de katholieke kerk is deze verzamelde ‘Kruidwis’ verbonden met het Feest van Maria ten Hemelopneming.

Bij de H. Mis die zondagmorgen om 11.00 uur bij de afscheidsruimte op het kerkhof is, worden Kruid-wissen gezegend. Deze zijn verzameld door Piet Schers, en leden van de kerkhofploeg. De bloemengroep heeft ze deze vrijdag bijelkaar gebonden. Het Dameskoor zal voor het eerst sinds de coronaperiode weer bij deze Maria-Mis zingen.

Kapelaan Roger Maenen.

loader