Boodschap op VR. 18 juni

Vorige vrijdag, was het Heilig Hart van Jezus. Die Juni-dag denkt terug, aan Goede Vrijdag. Tijdens hun streekbezoek aan Noord-Limburg, heeft het koninklijk Paar op 27/5 ook een bezoek gebracht aan een repetitie van de Passiespelen. Deze kunnen binnenkort, na eerder uitstel, doorgaan vanaf 3 juli. In datzelfde weekend, kan een grootschaliger OLS helaas nog niet doorgaan.

Kapelaan Roger Maenen.

 

loader