Boodschap op VR. 19 februari

dag 67 –harde ‘lockdown’ tot 02/03   <klik hier>

Pastoor Peter van der Horst is door bisschop Harrie Smeets opgenomen in het Adviescollege van het bisdom Roermond (het Kathedraal Kapittel).

Bij belangrijke beleidsbesluiten worden de kanunniken gehoord. Zij spelen ook een elementaire rol, als er een nieuwe bisschop gekozen moet worden.

Voor foto’s en het originele verslag van de plechtigheid <klik hier>

Kapelaan Roger Maenen.

loader