Boodschap op VR. 23 juli

Vandaag is de zomervakantie voor de gezinnen van de basisscholen begonnen.

Intussen worden door Piet Schers en enkele leden van de kerkhofploeg op dit moment reeds granen, kruiden en notenbladen verzameld en gedroogd. Met hulp van boeren in Limburg en net over de (parochie)grenzen in Brabant. Voor de ‘Kruudwisj’ op zondag 15 augustus, die gebonden worden door de Bloemengroep en beschikbaar zijn tijdens de H. Mis bij de Afscheidsruimte op het kerkhof, opgeluisterd voor het  eerst dan weer door het Dameskoor bgv. ‘Maria ten Hemelopneming’.

Kapelaan Roger Maenen.

loader