Boodschap op VR. 24 september

Zaterdagavond, 25 september is er tijdens de vaste H. Mis van 19.00 uur aandacht voor het ‘kleine’ Oogstdankfeest 2021.

Deze herfstviering wordt opgeluisterd, door de Heimatkapelle.

(Over 1 jaar precies, is het Grote Oogstdankfeest voorzien. De eerste besprekingen hierover, zijn al weer gehouden).

Kapelaan Roger Maenen.

loader