Boodschap op VR. 9 juli

Vandaag de dag van de 19 HH. Martelaren, van Gorcum.

Een aanslag, binnen de vaderlandse historie en opgenomen in de Nederlandse GeschiedenisCanon (1572).

Door de Geuzen, op monniken en pastoors die gewoon hun werk naar eer en geweten deden.

Kapelaan Roger Maenen.

loader