Boodschap op WO. 10 augustus

Komende zaterdagavond 13 augustus, wordt om 19.00 uur de H. Mis gelezen bij de Afscheidsruimte op het kerkhof.

Rondom Maria ten Hemelopneming, wordt gebeden voor de overledenen.

Het Dameskoor luistert de viering op met Marialiedjes, bij de grot.

Kapelaan Roger Maenen.                    

loader