Boodschap op WO. 15 september

Vandaag op de dag na Kruisverheffing, de gedachtenis van de 7 smarten uit het leven van Maria.

De parochiekerk van Panningen, draagt deze patroonsnaam. En in de dagkapel daar, zijn de 7 smarten afgebeeld.

We bidden voor een ieder, die lichamelijk of geestelijk leed te (ver)dragen heeft.

Kapelaan Roger Maenen.

loader