Boodschap op WO. 17 februari

dag 65 –harde ‘lockdown’ tot 02/03   <klik hier>

Voor deze Aswoensdag in 2021, heeft het bisdom Roermond een speciale Gebedskaart laten maken.

Voor de digitale versie <klik hier> 

In de kerk, die overdag geopend is, liggen bij de Mariakapel gedurende de Vastentijd deze Gebedskaarten om mee te nemen.

Kapelaan Roger Maenen.

loader