Boodschap op WO. 18/1

Zaterdagavond bij de H. Mis van 19.00 uur, is er een Gastkoor uit Someren:

Common Voice’.  Een 20-tal leden, brengen gospelachtige gezangen.

Van harte, uitgenodigd.

Kapelaan Roger Maenen.

loader