Boodschap op WO. 3 augustus

Augustus, wordt de ‘Oogst’maand genoemd. Na Meijel Kermis, is in het 3e weekend van September weer het 3-jaarlijkse Grote Oogstdankfeest.

Voor een eerste Persbericht van de organisatie, over het gekozen Thema < klik hier >

Kapelaan Roger Maenen.                    

loader