Boodschap op WO. 30 maart

Woensdag over 1 week, is in Roermond de Chrismamis.

In de aanloop naar Pasen, heeft bisschop Harrie Smeets een bundeling van eerdere eigen Preken gemaakt: ‘Getuigen van de Verrijzenis’ . Een beschrijving, door de ogen van 14 aanwezigen in het Evangelie van de Paasmorgen.

Afgelopen weekend heeft hij dit aangeboden aan de voorzitter van de Nederlandse bisschoppen, mgr. Van den Hende.

Kapelaan Roger Maenen.

loader