Boodschap op WO. 8 september

Vandaag, de gedenkdag in de kerk van Maria’s Geboorte.

In Jeruzalem, wordt de plaats daarvan bewaard in de Sint-Anna kerk. Veel pelgrims komen op die plek bidden, voor hun vragen en intenties.

Kapelaan Roger Maenen.

loader