Boodschap op ZA. 1 mei

De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten (op 29/4), om een beperkte Verruiming toe te staan voor: het aantal aanwezigen bij een gewone H. Mis. De verruiming geldt alleen, voor:  ‘grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben’. In deze grote kerken mag vanaf nu: maximaal 10% van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn.

De huidige fase van de coronapandemie, die als ‘zeer ernstig’ geldt, laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen. (In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een gewone H. Mis aanwezig kan zijn, dus beperkt tot maximaal 30)

Voor Meijel betekent dit mbt. de Weekendmis -voor nog onbepaalde tijd:

>AANMELDBRIEFJES zijn NIET meer nodig, want er is plek voor 100 aanwezigen.

>MISINTENTIES kunnen weer gelezen, en aangevraagd worden.

Kapelaan Roger Maenen.

loader