Boodschap op ZA. 10 juli

Het Dameskoor is -voor het eerst sinds de coronamaatregelen vanaf maart 2020- weer bij elkaar gekomen.
Afgelopen dinsdagmiddag 6 juli werd er op de reguliere repetitietijd bijgepraat, bij koffie en (getrakteerde) vlaai. De bedoeling is op 15 augustus bij Maria Hemelvaart weer voor het eerst een H. Mis te zingen, die dan bij de open overdekte afscheidsruimte op het kerkhof gehouden wordt. De bloemengroep maakt voor dan Kruudwisj’en waarvan de onderdelen nu -en de komende weken- door Piet Schers en leden van de kerkhofploeg met hulp van boeren in de limburgse en brabantse omgeving verzameld en gedroogd worden.

Kapelaan Roger Maenen.                                                   ( foto: Jeu Schaareman )

loader