Boodschap op ZA.12 februari

Een bijdrage aan het Dankboek voor zr. Ancilla kan tot 2 maart worden ingeleverd bij Ans Creemers op Churchill-laan 20.

Of digitaal via jokeblankers@hotmail.com.

Dat kan zijn in de vorm van een herinnering, foto, gedicht of tekening. Aanlevering, op A4- formaat.

Kapelaan Roger Maenen

loader