Boodschap op ZA. 12 juni

De (zater)dag na het Heilig Hart van Jezus, denkt de kerk aan het Onbevlekte Hart van Maria.

De afbeelding, zoals bij de Afscheidsruimte op het kerkhof bij de grot.

Kapelaan Roger Maenen.

 

loader