Boodschap op ZA. 13 augustus

Als de kerkklokken luiden, voor een ‘Aankondiging van overlijden’ op de weblog, dat door Jo Hanssen zeer zorgvuldig wordt geplaatst, staat daar altijd een afbeelding van een Zonnebloem bij. En ook bij het OLS, stond de zonnebloem centraal.

Deze zaterdagavond is vanwege Maria-ten-Hemelopneming de weekendmis op het kerkhof waarbij het Dameskoor zingt.

Tot intentie van: alle Overledenen. Omdat bij een Groot Oogstdankfeest geen Kruudwisjen worden gemaakt, had Piet Schers al voor enkele honderden zonnebloemen gezorgd. En de Kerkhofploeg, heeft ze vanmorgen ook in de vorm van een Kruis geplaatst…

Kapelaan Roger Maenen.          

loader