Boodschap op ZA. 22 oktober

Op 22 oktober in 1978, was de ceremonie dat Johannes Paulus II paus werd.

Bij zijn heiligverklaring in 2014 werd deze dag gekozen, als Heiligendatum.

De bovenstaande foto, is van zijn laatste bezoek aan de Mariabedevaartplaats Fatima.

Kapelaan Roger Maenen.

loader