Boodschap op ZA. 24 april

Dag 131 –harde ‘lockdown’ tot 28/04   <klik hier>

Ma. 3 mei, is er een Maria-mis in Ommel  om 10 uur voor parochianen van Meijel. Vorig jaar is de bedevaartkaars, zonder H. Mis, gewijd in aanwezigheid van Piet Schers en Nico van Rijt. Dit jaar kan de Kaars voor 2021 weer worden gewijd, binnen een viering.

Aanmeldbriefjes zijn nodig, en verkrijgbaar vanaf komende ma. 26 april op het prikbord in de kerk van Meijel. Zoals voor elke gewone H. Mis op dit moment, mogen er max. 30 aanwezigen zijn.

Kapelaan Roger Maenen.

loader