Boodschap op ZA. 25 maart

25 maart. Precies 9 maanden voor Kerstmis, gedenkt de kerk de Boodschap van de Engel Gabriël aan Maria: dat zij moeder zou worden.

En het kind, Jezus moet noemen.

Kapelaan Roger Maenen.

loader