Boodschap op ZA. 29 oktober

Deze zaterdagavond van 19 tot 21.30 uur zijn vuurkorven aangemaakt op het kerkhof, door de kerkhofploeg. Aan de vooravond van de gedachtenis van alle overledenen.

Zondagmiddag 30 oktober om 15 uur is het Allerzielenlof in de kerk. Met het noemen van de namen, een aangemaakte kaars, en een gedachtenisprentje van het afgelopen jaar.

kapelaan Roger Maenen

loader