Boodschap op ZA. 30 oktober

Deze zaterdagmorgen, zijn er in Roermond 3 diakens gewijd.

1 wordt werkzaam, in Heerlen. De tweede in Roermond, en de derde in Geleen.

Voor een uitgebreider bericht hierover op de bisdomsite <klik hier>  

Kapelaan Roger Maenen.

loader