Boodschap op ZO. 1 augustus

Deze 1ste Augustusdag, en de hele verdere maand Augustus, is in de kerk toegewijd aan: God, de Vader.

Over 2 weken precies, op zondag 15 augustus, wordt om 11.00 uur de H. Mis opgedragen op het kerkhof, bij de Afscheidsruimte.

En naast het “ONze Vader”,

bidden we het Wees Gegroet voor al onze gestorvenen.

Kapelaan Roger Maenen.

loader